Home

De initiatiefnemers voor het beeld De Stier
van Thijs Trompert.
Vlnr: Theo Stubbé, Peter de Langen, Carla Hartog, Roelie Norp en Gerard Chel.
(Foto Math. Bazelmans)

Vijf Amersfoorters begonnen in november 2011 Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken met de bedoeling tot nauwere vormen van samenwerking te komen tussen de stad en het stadsbestuur. Dat de Amersfoorter meer bij het besturen van de stad betrokken wordt. Dit initiatief vond veel weerklank in de stad en daarbuiten. Op 14 september 2012 werd een rondetafelconferentie over Het Nieuwe Samenwerken georganiseerd. Daarna gingen werkgroepen aan de slag met het verwezenlijken van diverse actiepunten. Op 1 april 2014, na de gemeenteraadsverkiezingen, heeft het Burgerinitiatief zichzelf in de sluimerstand gezet. Het stokje werd overgedragen aan het nieuwe college, de nieuwe raad en de stad. Zie Overdrachtsdossier.

DEZE WEBSITE WORDT NA 1 APRIL 2014 NIET MEER GEACTUALISEERD.
GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR BEWONERS033.NL, DÉ SITE VOOR ALLE BEWONERS- EN BURGERINITIATIEVEN