Overdrachtsdossier 2014

Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken heeft zichzelf vanaf 1 april 2014 in de ‘sluimerstand’ gezet. Vanaf het begin hebben de initiatiefnemers uitgesproken dat zij de relatie tussen het bestuur en de burgers van de stad willen verbeteren, zonder onderdeel te worden van bestaande structuren. Er was geen heldere stip aan de horizon, maar het was wel duidelijk dat de lokale verkiezingen van maart 2014 een ijkpunt moest zijn. Het is nu zover en met dit document willen wij een overdracht bewerkstelligen van onze beweging aan de stad, en onze visie geven op het besturen en het wonen in Amersfoort.
Klik op onderstaande link voor het dossier.
OVERDRACHTSDOSSIER

Verslag werkgroepen HNS

Na de rondetafelconferentie in september 2012 werden drie werkgroepen in het leven geroepen om de diverse actiepunten uit de conferentie, zoals verwoord in het verslag ‘Van de Hoed en de rand’, trachten te verwezenlijken. Op deze pagina de eindverslagen van deze werkgroepen en een filmpje dat over 2 bijna HNS is gemaakt door de Filmbrigade. …

Bekijk pagina »

Verslag Stadscafé/Initiatievenmarkt

Op dinsdag 1 april organiseerde ‘Het Nieuwe Samenwerken’ samen met de griffie en de organisatoren van het maandelijkse Stadscafé een Initiatievenmarkt. Hier konden de nieuw gekozen raadsleden kennis maken met burgerinitiatieven. Ook werden hier de verslagen van de diverse HNS-werkgroepen gepresenteerd. Tevens werd de website bewoners033.nl gelanceerd. Een website door en voor bewoners- en burgerinitiatieven. …

Bekijk pagina »

Verslag speeddaten met lijsttrekkers

Op dinsdag 11 maart 2014 organiseerde ‘Het Nieuwe Samenwerken’ een speeddatedebat tussen inwoners en lijsttrekkers. Met uitzondering van de BPA deden alle partijen mee. (De BPA had zich wel opgegeven, maar liet zonder bericht van afmelding verstek gaan). Thema was ‘samenwerken’ en aan het eind van de avond konden aardige beloftes worden genoteerd. Klik hier …

Bekijk pagina »