↑ Terug naar Conferentie

Conferentie

Annemarth Idenburg

RONDETAFELCONFERENTIE VAN VRIJDAG 14 SEPTEMBER

 

Op vrijdag 14 september organiseerde het Burgerinitiatief een rondetafelconferentie over Het Nieuwe Samenwerken. Behalve mevrouw dr. ir. Annemarth Idenburg (wetenschappelijk medewerker bij de WRR) en de heer dr. Alex Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman) werkten vele Amersfoorters geheel belangeloos aan deze conferentie mee. In het bijzonder bedanken wij Ramses de Groot, directeur HU Amersfoort, dagvoorzitter Guido de Wijs, de kunstenaars Thijs Trompert en Marisja Smit, voormalig stadsdichter Arjen van der Linden en Bert van der Ploeg van de Rode Wouw.

 

Aan de conferentie werd actief deelgenomen door 117 Amersfoorters: tientallen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijfsleven en bewonersgroeperingen, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, raadsgriffie en vele ambtenaren.
Aan het einde van de middag werd onder meer afgesproken dat het Burgerinitiatief zowel met het college als met de gemeenteraad overlegt over concrete vervolgstappen. Bedoeling is dat enkele breed samengestelde werkgroepen, bij voorkeur onder voorzitterschap van een betrokken burger, actuele problemen in de communicatie, inclusief participatie en inspraak, tussen stadsbestuur en stad blootlegt en oplossingen voorstelt.

 Voor een verslag in woord en beeld zie verder onder conferentie

 


DE CONFERENTIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HU AMERSFOORT