↑ Terug naar Conferentie

Programma

Programma rondetafelconferentie 14 september 2012

 

 

Agenda
12.30 uur Aanmelding, uitreiking badges en koffie + thee
13.15 uur Opening Guido de Wijs
13.20 uur Aanleiding vijf initiatiefnemers
13.30 uur Inleiding Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Dr. ir. A.M. (Annemarth) Idenburg
13.50 uur Inleiding Nationale Ombudsman Prof. Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer
14.20 uur Intermezzo
14.30 – 14.45 uur Pauze, koffie, thee, frisdrank
14.45 – 16.15 uur Werksessies Het Nieuwe Samenwerken(8 – 10 werkgroepen) Deelnemers
16.30 uur Oog(st) voor de toekomst en formuleren resultaat
17.00 uur Afsluiting (met borrel in Zandfoort aan de Eem)

 

Alex Brenninkmeijer