Links

Op deze pagina diverse links naar relevante sites, publicaties, rapporten, boeken e.d.

Afbeelding 1

Website wijkmuseum Soesterkwartier

INITIATIEVEN IN AMERSFOORT
* Bewoners033.nl voor alle bewoners- en burgerinitiatieven
* Amersfoortdatzijnwij
* Postzegelplantsoen langs Leusderweg
* Wijkcentrum het Klokhuis draait als een bedrijf
* Wijkmuseum Soesterkwartier
* Platform Amersfoort Duurzaam
* Future of Fame
* (Politiek in) De War
* Amersfoort in Dialoog

* Amersfoort Academie


AMERSFOORT
* Collegebericht over link vanaf amersfoort.nl naar bewoners033.nl
* Verslag informateur Fränzel over nieuw college
* Verkenning van de gemeente Amersfoort: Vertrouwen tussen burger en overheid
* Rapport Twynstra Gudde nav Eemhuis debacle
* Nieuw initiatief in Amersfoort: naar een innovatieve en smaakmakende denktank
* Raadsinformatiebrief gemeente Amersfoort over Het Nieuwe Perspectief
* Actualiseren communicatiebeleid gemeente Amersfoort
* Scriptie: De Ombudsfunctie van Raadsleden
* Uitwerking heroriëntatie integratiebeleid
* Biodiversiteitsplan Amersfoort
* Samen-foort


DIVERSE PUBLICATIES
* Het WRR-rapport ‘Vertrouwen in Burgers’
* Bespreking van het WRR-rapport door mede-initiatiefnemer Theo Stubbé
* Kritiek van Blog Burgerparticipatie op rapport WRR
* Rapport van De Nationale Ombudsman ‘We gooien het de inspraak in’
* Rapport ROB: Loslaten in vertrouwen

* Essay van professor dr. Kees van den Bos (Universiteit van Utrecht) over ‘Vertrouwen in de overheid’
* Interview met WRR-topman Pieter Winsemius: ‘Bestuurders moeten het stadhuis uit’
* Nederland op weg naar de burgerbegroting
* Monitor Burgerparticipatie 2012
* VNG: Spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college
* Participatie in Rotterdam
* Vrijwilligerswerk: Wat is de Oasis game?
* Tien kansen voor de energieke ambtenaar

* Manifest sociale innovatie
* Weg met partijpolitiek
* Burgers maken hun buurt
* In gesprek met David van Reybrouck en Felix-Rottenberg
* Loslaten in gemeentepolitiek
oog van de orkaan* Eerst de burger (VNG-rapport)
* Advies burgerforum kiesstelstel

 

DIVERSE WEBSITES
* De WRR
* De Nationale Ombudsman
* Benchmark burgerparticipatie
* De Participatiewijzer
* Scoopit/Burgerschap
* I love burgers
* De Rode Wouw
* Petities.nl
* Instituut Maatschappelijke Innovatie
* Platform voor democratische innovatie
* Democratie Dialoog
* Stichting Democratie en Media
* Stad in beweging
* Participeren in Utrecht
* Burgerkracht: de burger lijkt niet enthousiast
* Raad voor het openbaar bestuur
* Kracht in Nederland
* Gemeenteraad van de toekomst
* Pro Demos, huis voor democratie en rechtsstaat
* Platform 31
* Innoveren door participeren
* Wikistad, stad van burgers
* BUURbook, invloed op je buurt
* Cocreatie in Culemborg
* Nu doorpakken, de kracht van …..
* Gemeente 3.0


BOEKEN                                                                                                    omslag BOEK 'TEGEN VERKIEZINGEN'
* In het oog van de orkaan. Nederland in transitie
* De democratie voorbij
* Society 3.0
* Democratie onder druk
* De improvisatiemaatschappij