↑ Terug naar Archief

Archief Actiepunten

AAN DE SLAG MET ACTIEPUNTEN

 

Eind januari, tijdens de tweede vergadering van ‘De Hoed’, zijn met college en raad concrete afspraken gemaakt over het oppakken van diverse actiepunten. Hieronder volgen er een aantal:

Permanente dialoog met raadsleden & griffie over noodzakelijke veranderingen

• Door gemeente regelmatig, op basis van onderwerp, deskundigheid uit de stad mobiliseren. Goed voorbeeld: De Ronde over communicatie

• Inwoners eerder, vanaf de ‘wat-vraag’, bij projecten betrekken

• Andere aanpak inspraakprocedures en participatieprocessen. Van representatieve democratie naar een doedemocratie.
Steekwoorden: gelijkwaardigheid, respect, vertrouwen en persoonlijk contact

• Bewerkstelligen dat, voorafgaand aan participatie, er informeel overleg tussen gemeente en participanten is; dat de raad tussentijds wordt geïnformeerd en dat het voor raadsleden mogelijk wordt als toehoorder participatiebijeenkomsten bij te wonen

• Er komt een gezamenlijke opdracht voor een evaluatie van meerdere participatieprocessen

• Frequente publicatie van de participatie- en inspraakkalender laten publiceren, inclusief één centraal infoadres waar inwoners met vragen over de kalender terecht kunnen

• Creëren van één centrale ideeëndeur waar inwoners en bedrijfsleven terecht kunnen met (vragen over) hun initiatief

• Een centrale kennisbank/markt voor kennisuitwisseling

• Een website als virtueel platform van inwoners, bedrijven en overheid

• Stimuleren dat er meer persoonlijk contact is tussen ambtenaar en inwoner

(In de nieuwsbrief wordt u over de voortgang op de hoogte gehouden. Nog geen nieuwsbrief? Meldt u zich dan aan via hetnieuwesamenwerken@gmail.com).