↑ Terug naar Overdrachtsdossier 2014

Verslag werkgroepen HNS

Na de rondetafelconferentie in september 2012 werden drie werkgroepen in het leven geroepen om de diverse actiepunten uit de conferentie, zoals verwoord in het verslag ‘Van de Hoed en de rand’, trachten te verwezenlijken. Op deze pagina de eindverslagen van deze werkgroepen en een filmpje dat over 2 bijna HNS is gemaakt door de Filmbrigade. Eind januari werd een Stadsexpeditie georganiseerd in het kader van het inwerken van nieuwe raadsleden. Daar is een pdfje van gemaakt.

* De Werkgroep Participatie heeft twee eindverslagen gemaakt:
* Adviezen voor goede samenwerking en
* Samenwerken als Kookkunst.

* Voor een eindverslag van de Werkgroep Initiatieven uit de Stad klik hier.

* Voor het eindverslag van de Werkwijze Raad klik hier.

* Voor het filmpje van de Filmbrigade over 2 jaar HNS klik hier.

* Van de Stadsexpeditie van 25 januari 2014 is een fotoverslag gemaakt en ook een verhalenboekje.